Poručite sajt

Osnovni podaci

1. Vaše ime (obavezno)

2. Vaša e-pošta (obavezno)

3. Telefon

4. Firma, Organizacije ili Lice

5. Kratak opis delatnosti vaše Firme, Organizacije ili Lica

Izbor paketa (Ukoliko ne želite tačno definisan paket, preskočite)

Izaberite paket koji Vam odgovara:

Opis projekta

1. Da li je ovo novi web sajt, ili dorada već postojećeg sajta?

Ako je dorada koja je adresa sajta?

2. Koju uslugu želite da Beodizajn uradi za vas? (Obeležite sve koje odgovaraju.)

3. Kolika će biti otprilike veličina (broj web strana) budućeg sajta?

4. Koliki je približno budzet koji želite da potrošite na izradu i reklamiranje sajta (EURO)?

5.Rokovi: Kada želite da projekat bude gotov?

6. Jezici na sajtu

Stil sajta

1. Da li imate boje koje želite na sajtu? Ako imate, molim vas napišite ih za nas.

2. Nije obavezno: Navedite listu od 1-3 sajta koje želite da nam budu primeri za izradu dizajna.

E-Commerce opcije (Ako ne želite e-commerce , preskočite.)

1.Koliko različitih proizvoda ili usluga ćete prodavati na svom sajtu?

2. Opišite proizvode ili usluge koje ćete prodavati.

3. Da li će slike biti obavezne za svaki proizvod koji prodajete?

4. Da li imate slike u digitalnom formatu (kompjuterski fajlovi)?

Dodatno

1. Imate li još neke informacije koje želite da nam dostavite?

Comments are closed